Đoàn Vũ Minh Anh

Bác sĩ Đoàn Vũ Minh Anh

Bác sĩ

  • Chuyên khoa Bác sĩ
  • Bằng cấp chuyên môn Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội
  • Quá trình công tác 6 năm kinh nghiệm
  • Thông tin liên hệ:

    Tel:

    Email:

Các bác sĩ khác

ĐĂNG KÝ MESSENGER
08 884 884 16 ĐĂNG KÝ

Đặt lịch tư vấn

Gửi tin nhắnTư vấn trực tiếp 24/7: 08 884 884 16